ИТ поддръжка за малкия и среден бизнес

Ръководителите на нашата фирма разбират динамиката на бизнеса в България и имат опит в предоставяне на услуги за оптимизиране на разходите. Работим успешно с фирми от много различни сектори, сред които Финанси и счетоводство, Архитектура и дизайн, Туризъм, Ресторантьорство, Право и юридически услуги, Неправителствени и благотворителни организации.

Ние работим с фирми от различни сектори на бизнеса и можем да предложим решения за Вашите специфични нужди. Разработили сме конкретни методи на работа в следните направления:

1. Финанси и счетоводство
Кредитиране, Парични преводи, Обмяна на валута, Финансови консултации, Счетоводни услуги, Застрахователни услуги са само част от сектора на финансовите услуги, поддържан от Виртуално.

Осъзнавайки приоритетите на бизнеса в този сектор, решенията, предлагани от нас имат следните характеристики:

  • Надеждност и устойчивост
  • Сигурност и резервираност
  • Прозрачност и стандартизация
  • Подсигурена непрекъсваемост

Виртуално е взимала активно участие при успешното сертифициране на наши клиенти по стандарти като ISO 9001 Система за управление на качеството и ISO 27000 - Информационна сигурност.

2. Консултантски услуги
Консултантските фирми, имат по-сложни изисквания към ИТ поддръжката от останалите отрасли. Консултантите, работещи ефективно по цял свят, се нуждаят от достъп до пощата и базата данни на агенциите си, затова е изключително важно отдалечените работни решения да са внедрени и да работят адекватно. Дали предоставяме нашите дистанционни услуги, или поддържаме офис ИТ оборудването на място, за нас е най-важно информацията да бъде достъпна от Вашите консултанти, където и да се намират. Remote Desktop Protocol (RDP) и виртуални частни мрежи (VPN) са само част от инструментите, които позволяват на Вашия екип да има сигурен достъп до цялата налична информация, която им е необходима.

3. Архитектура и дизайн
Този отрасъл е силно засегнат от икономическата ситуация в страната. Поради това ние фокусираме нашата дейност към ефективни решения, резервиране на информацията и алтернативни технологии, които позволяват постигане на оптимален резултат при работа.

4. Международни компании
Международните пазари са примамлива перспектива. Но ако отваряте офис в София за първи път, ще ви е необходима ИТ поддръжка, с качество на поддръжката от централния офис в родината Ви, защото пътуването на Вашия ИТ специалист е скъпо и нерентабилно, а дистанционната поддръжка - не винаги функционална.

Това не е проблем за Виртуално. Нашия опит при работа с фирми - представители на международни компании, ни дава увереност, че ще удовлетворим и надхвърлим Вашите изисквания. Изпълнявайки изискванията и стандартите на Вашия компютърен център, ние ще действаме като локален клон на Вашия международен ИТ отдел.