Нашата обслужваща система

Нашите проактивни услуги се базират на регламентирани административни дейности за извършване на малки корекции по ИТ инфраструктурата, свързани с Вашите нужди.

Нашата компания разполага, както с мобилни специалисти, които поддържат Вашата ИТ инфраструктура на място, така и с Мрежови и Системни администратори, които се грижат за комуникацията и координацията между отделите ни и Вашата фирма. Нашите Администратори работят със същата отдаденост и коректност, както и всички останали служители. Те поддържат и прилагат същите принципи за обслужване на клиентите и са фокусирани върху развитието на всяка отделна фирма, с която работим.

На Ваше разположение са телефоните на нашите Администратори, на които да съобщавате за повреди и необходима помощ. Те ще ви окажат съдействие или ще ви дадат нужната информация по всички въпроси, свързани с нашата работа, от понеделник до петък, 8:30 - 17:30 часа. Предоставяме Ви тези услуги безплатно, защото компанията ни е с проактивна насоченост.

Чрез нашата електронна система - Helpdesk можете да подавате заявки и он-лайн, както и да проследявате развитието на съществуващите задачи и проекти. Ние предлагаме детайлизиран отчет за извършените от нас услуги като част от коректното ни партньорство.

Ако имате нужда от незабавно решение на проблем, който възпрепятства дейността Ви, нашите услуги по поддръжка и наблюдение са 24/7 на Ваше разположение. Нашата Системна администрация е ключова част от ангажимента, който сме поели пред Вас, за надеждно и качествено обслужване.