За нас

Виртуално осигурява проактивна ИТ поддръжка в София и Варна.

Уникалното за нас е, че услугите ни се основават на рутинни, редовни посещения на място. Тези посещения комбинират превантивна поддръжка с възможност за личен контакт на потребителите с нашите специалисти. Между посещенията, клиентите имат възможността да се възползват от телефонна или дистанционна поддръжка, в случай на нужда.
Също така предоставяме гаранция, че нашите специалисти ще отстранят безплатно, всеки възникнал проблем, който е било възможно да предвидим и отстраним по време на нашите посещения.