Нашата специфична гаранция

Дейностите, свързани с информационни технологии, често имат комплексни и сложни зависимости.

  • Преди започване на работа, ние ще Ви информираме за колко време бихме могли да завършим действията по съответната задача или проект. Ако през време на работата възникнат усложнения, които ние би трябвало да предвидим, всички допълнителни дейности или разходи ще бъдат за наша сметка.

  • В случай на инцидент, който ние би трябвало да сме предотвратили, разходите или дейностите по възстановяването ще бъдат за наша сметка.

  • Нашата цел е да поддържаме Вашата компютърна мрежа функционална и надеждна. Във връзка с това, ако е необходимо посещение на място, извън работно време, ние няма да Ви начисляваме допълнителни разходи. Това е заложено в основата на нашата гаранция!