IT Поддръжка

Ние поемаме ангажимента за безпроблемната и ефективна работа на IT системата и инфраструктурата на нашите клиенти. Поддръжката, която Ви предлагаме включва поддръжка на компютри, сървъри, компютърни мрежи и широк набор от други IT устройства (принтери, таблети, телефони и т.н.). При работата си с Нашите клиенти се стремим преди всичко да осигурим на Информационните системи и технологии, които те изпозлват :

  • Надеждност и устойчивост
  • Сигурност и резервираност
  • Прозрачност и стандартизация
  • Подсигурена непрекъсваемост