Доставка на оборудване и софтуер

Вашата мрежа трябва да отговаря на нуждите на бизнеса Ви, не само сега, но и през следващите няколко години. Виртуално задава правилните въпроси, за да може да получи от Вас правилните отговори, с които да съобрази подходящите Информационни системи и технологии за Вашите нужди.

  • Има ли нормативни изисквания, които да вземем под внимание?
  • Колко потребители имате и колко очаквате за в бъдеще?
  • Планирате ли откриването на нови офиси?

След като изградим проекта, ние ще Ви предложим фиксирана цена за услугите ни, за да знаете точно колко ще Ви струва - никакви скрити или допълнителни разходи. И дори ако внедряването на съответната система или технология отнеме повече време, отколкото сме очаквали, няма да Ви начислим допълнителни суми.

Виртуално поддържа контакти със сертифицирани партньори на всички най-известни марки в бранша. Ние можем да ви доставим всичко, което е необходимо за вашата ИТ инфраструктура или проект, като преди това ще направим проучване и ще подберем най-доброто ценово решение.

Инсталация и настройка на системите и оборудването се извършва само от специалисти, които имат необходимата квалификация и ценз за това.