Решения за оптимизиране на разходите за поддръжка при малки фирми

Започнахме работата си с Фирма Т.. в началото на 2015г. Фирмата разполагаше с два мобилни компютъра, мултифункционално устройство, мрежово устройство за съхранение на данни - NAS, мрежови рутер. Основните предизвикателства бяха свързани със забавена работа на компютрите, грешки при съхранение на споделени файлове в NAS устройството, на което се работеше в реално време

2015 година

В началото дейността ни беше свързана с това да трансформираме съществуващата инфраструктурата на фирмата съгласно най-добрите ИТ практики. По изискване на клиентите добавихме и ново оборудване, чрез което реализирахме споделяне на файлове в локалната мрежа със съответни нива на достъп, както и отдалечен достъп до споделените ресурси извън офиса на фирмата. След оптимизиране на информационната инфраструктура разходите за ИТ поддръжка бяха сведени до минимум, което се вижда и на приложените графики.

2017 година

В следствие разширяване дейността на нашите клиенти бе доставено и инсталирано ново оборудване (на графиката часовете са отбелязани в сиво).

map


Това е често срещан сценарий в нашата работа, при който ние правим оценка на съществуващата информационна система, предлагаме на нашите клиенти решения, които позволяват да се постигнат удобство, гъвкавост при работа и сигурност на данните при изключително ниски разходи за ИТ поддръжка.