Управления на IT проекти и инфраструктура

Ако мислите, че управлението на ИТ проект е задача, с която може да се справите ефективно, то задайте си следните въпроси:

  • Как да свържа толкова разнородни процеси в единен модел?
  • Как да оформя функциите на системите и сътрудниците?
  • Как да получа информация за текущото състояние на системата?
  • Какви критерии да използвам при избор направленията за развитие на системата?
  • Как да намеря граница между потребностите на потребителите и възможностите на системата и ИТ службата?

Ние от Виртуално имаме опит с ефективното управление на ИТ проекти. Може да ни се доверите и да изберете правилния за Вас подход.

  • Функционалан подход - внедряваме технологии за реализиране конкретна функция от дейността на организацията. По този начин възникват „острови на автоматизацията”, които не са взаимосвързани и като цяло решават локални проблеми.
  • Технологичен подход – предоставяме на на подразделенията системи, програми, модули и т.н.
  • Процесен подход – технологиите, които сме внедрили, подпомагат решаването на общи за организацията процеси (доставки, производство и т.н. ), като вследствие на това допринасят за реализиране на общите цели.
  • Сервизен подход – на подразделенията предоставяме конкретни ИТ услуги.