Оптимизиране на разходите за поддръжка при по-големи фирми и Виртуализация чрез VMWare и ESXi

Поддържката на фирма F поехме преди няколко години, когато инфраструктурата и устройствата, които тя използваше не бяха в завидно състояние. Непрекъснати проблеми с мрежата, с приложенията, прекъсвания при работа на бизнес критични устройства бяха само част от условия, за които трябваше бързо да се намери решение. Фирмата работеше с около 15 компютъра, файлов сървър, разположени в отдалечени офиси. Заедно с F имахме позитивния шанс да изградим Информационна инфраструктура от самото начало. Фирмата спечели финансиране по европейски проект, което й позволи да инвестира в ново оборудване – компютри, сървъри и софтуер.

Dell бе предпочетената марка за персоналните компютри и сървъра, като машините бяха конфигурирани с операционна система Windows, Майкрософт Офис пакет и приложни програми. Сървърните приложения бяха инсталирани върху платформа за виртуализация ESXi на VMWare. Решението за управление на локална мрежа бе Активна Директория от Майкрософт, чрез Майкрософт сървър 2008 R2. Антивирусен софтуер с централизирано управление и автоматизирана система за резервираност на данните (backup) бяха въведени за обезпечаване сигурността на данните.

Управлението на мрежата е реализирано чрез използване на рутер „Микротик“, а администрацията и наблюдението се осъществяват чрез отдалечен достъп.

На графиката е показано разпределение на техническите часове дейности на годишна база

map

През всички години работа с фирма F основната цел, която си поставяме е да постигнем оптимизиране на разходите за поддръжка, като същевременно създадем усещаното за собствен IT отдел.

Към 2017 година фирмата има 25 компютъра, 2 сървъра и разходи за ИТ поддръжка, които са значително по-малки дори от минималната работна заплата.