Начало

Виртуално ЕООД е фирма , с натрупан 10-годишен опит в сферата на IT.

Ние предлагаме многобройни ИТ услуги, сред които:

  • Поддръжка на Компютърни мрежи, информационни системи и оборудване
  • Цялостно обслужване, включващо консултация, планиране, доставка и внедряване на системи, технологии и решения
  • Разработване и въвеждане на нестандартни и специфични решения

Нашата фирма използва специфичен подход към своите клиенти. Ние не ги задължаваме да се обвържат с нас чрез договорни взаимоотношения, респективно и с плащането на месечни такси за ИТ поддръжка.

Клиентите ни могат да се свържат с нас при възникване на проблем и да получат своевременно надеждно и оптимално решение, като плащат единствено цената за един технически час работа, или иначе казано – времето, за което един опитен специалист би се справил с отстраняване на проблема. ИТ решенията, които даваме са подкрепени и със специфичните ни гаранционни условия – при повторно възникване на същия проблем, разрешаването му ще бъде за наша сметка.