Решения

За годините опит, които успяхме да натрупаме от работата си с нашите клиенти, имахме възможност да разграничим няколко технологични решения, условно наречени “Високоефективни”.

С развитието на технологиите се променят и критериите за тях като основните тенденции са към увеличаване на ефективността. Високоефективните решения са тези, на които бихме искали да обърна най-голямо внимание.

Ще се спрем на няколко примера за такива решeния и резултатът от тяхното въвеждане: