Вие имате офиси на различни места

Вашата компания притежава офиси в различни райони и непрекъснато се изправяте пред предизвикателства като:

  • Не можете лесно да споделяте данни и файлове
  • Не виждате програмите и календарите на другите офиси
  • Архивиране (Backup) не се извършва във всички офиси
  • ИТ поддръжката е по-добра в някои офиси, от колкото в други

Виртуално има близо 10 годишен опит в предоставянето на ИТ услуги в различни райони на София. Ние можем да помогнем дейността Ви да върви гладко, без значение от мястото.