Вие сте ИТ мениджър?

Вие се справяте изключително добре с Вашия ИТ отдел, но имате нужда от допълнително съдействие, например, през време на отпуски или когато стартирате нов проект.

Виртуално разполага с квалифицирани ИТ специалисти, които ще отговорят на вашите очаквания. Така че, ако търсите съдействие или Ви е необходима информация (Know How) за конкретен проект, по който сме работили, можете да се свържете с нас.