Загубили сте доверие в настоящия доставчик на ИТ услуги

Може би ...

 • Усещате, че Вашият доставчик не винаги Ви разбира
 • Действията, които Вашият доставчик предприема, не винаги са адекватни
 • Вашият доставчик не е проактивен
 • Комуникацията с Вашия ИТ доставчик върви трудно
 • Съществува неясна методика за определяне на цените

Обмислете да смените ИТ доставчика си и опитайте услугите на Виртуално.

Ще ви дадем само няколко причини защо:

 • Предлагаме Ви по-добра стойност и предоставяме достъп до квалифициран екип, с познания и опит в различни сфери на Информационните технологии
 • Предлагаме Изнесени ИТ управление и поддръжка, разработени специално за малък и среден бизнес
 • Използвайки нашите услуги, Вашият екип може да се концентрира върху същността на бизнеса
 • Вашият "изнесен ИТ отдел" няма да бъде обременен с назначавания, почивки, болнични и отпуски
 • Част от нашите услуги са базирани на рутинни планирани посещения, които комбинират превантивната поддръжка с възможността за обслужване "лице в лице"
 • Извън посещенията, клиентите ни получават телефонна и отдалечена поддръжка, заедно с нашите специфични гаранционни условия
 • Почасово заплащане на отработените дейности без ангажимент, относно сключване на договор за поддръжка