Вие сте Финансовият директор?

Вие - финансовият директор, повече от всеки друг, сте наясно колко са важни цифрите. Като финансов директор работите с всички отдели на фирмата като им помагате да планират и управляват своите бюджети. ИТ отделът е един от най-важните за успешната работа на фирмата Ви, затова сме сигурни, че ще искате да имате възможно най-добрата ИТ поддръжка на приемлива и предвидима цена.

Адекватно ли е да плащате за услуга, която не отговаря на нуждите на Вашия бизнес? Виртуално би могла да бъде добро решение за Вас, тъй като ние предлагаме проактивна ИТ поддръжка на оптимална цена, което означава че:

  • Вие ще можете да планирате бюджета си по-лесно
  • Може да реализирате икономии от цялостно или частично използване на "Изнесени" ИТ услуги
  • Никога няма да получите непредвидена фактура
  • Ще имате възможност да се възползвате от гъвкави условия за плащане
  • Колкото по-дългосрочни са партньорските ни взаимоотношения, толкова по-големи отстъпки получавате
  • Чрез нашата мрежа от партньори, можете да получите най-добрите условия за доставка на технологии и оборудване
  • Почасово заплащане на отработените дейности без ангажимент, относно сключване на договор за поддръжка