Изнесен ИТ отдел

Ако Вие:

  • Търсите начини за оптимизиране на наличните технологии
  • Искате да намалите разходите си
  • Имате нужда от допълнителни умения в екипа си
  • Бихте искали да възлагате задачи на доставчик – експерт, за да може Вашият екип да се концентрира върху важните за работата Ви дейности

... бихте могли да обмислите използване на Изнесен ИТ отдел!

Какво представлява Изнесен ИТ отдел?
Това е прехвърляне на задачи и дейности, свързани със закупуване на техника, конфигуриране, поддръжка към външна фирма - партньор.

Защо да използвате Изнесена ИТ поддръжка?

  • В голям процент от случаите нашата Проактивна ИТ поддръжка работи по-ефективно от това да имате собствен ИТ екип
  • Актуалните ИТ решения се появяват всеки ден! Да бъдеш в крак с непрекъснато еволюиращия свят на ИТ технологиите може да бъде трудно и скъпо
  • Дори компании, които имат собствени ИТ подразделения често имат нужда от допълнително съдействие
  • Вашият ИТ екип може да има нужда от допълнителни умения или просто по-дълго технологично време при въвеждане на нови проекти
  • ИТ изискват огромен диапазон от умения и опитност, които Вашите специалисти може би не притежават
  • Да обезпечите поддръжката на ИТ означава, че Вашият екип може да се концентрира върху функционалната част на Вашия бизнес